ticari ve şirketler hukuku

Olası sorular:

Bir şirketin hukuki şekliortaklar veya başka tüzel kişilerin çıkarları, finansman ve kredi hedge edilme.

Bunun için avukat Niggl sorumludur, yazın ona veya onu arayin.